Abbey BIR på Östsvensk Terrierklubben

SE JV-22 Pixelmix Abbey-Road blev idag BIR på Östsvenska Terrierklubbens utställning i Södertälje.

Excellent, CK, BIR Junior, BT1, Cert, BIR

Lämna ett svar